Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Virgo Capital s.r.o. (AllWineShop) provádí zpracování osobních údajů našich klientů a obchodních partnerů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s klienty ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování osobních údajů klientů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1    Správcem osobních údajů klientů a obchodních partnerů  je obchodní společnost Virgo Capital s.r.o. (AllWineShop.eu), se sídlem Petržílkova 2589/19, 158 00 Praha 13, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192772 (dále jen „správce“).

1.2     Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Virgo Capital s.r.o. (AllWineShop.eu), Petržílkova 2589/19, 158 00 Praha 13, elektronická  adresa info@allwineshop.eu, telefon +420 773 256 011.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů našich klientů a obchodních partnerů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1     splnění smlouvy mezi klienty a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.2     splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem správného vyřízení objednávky klientů. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktury, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy a také účtovaní v účetnictví. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace.

Marketingové nabídky.

Zasílání Newsletteru (obchodní sdělení), e-maily s akcemi, články či produkty s novinkami. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení nebo zasláním požadavku na odhlášení odběru na e-mail info@allwineshop.eu. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále elektronické kontakty klientů pro tyto účely využívat. Začneme je znovu využívat pouze v případě, že je opět zaregistrujete nebo si to výslovně vyžádáte. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti těmto zpracováním.

4. Další příjemci osobních údajů

4.1     Dalšími příjemci osobních údajů klientů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci osobních údajů klientů budou:

• Zásilkovna s.r.o., – v případě balíkových zásilek a volby doručení „Zásilkovna“,

• „Geis“, „In Time“ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba

• Messenger, a.s. – v případě balíkových zásilek a volby dopravce „Messenger“ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba

Na základě souhlasu klientů reklamní a sociální sítě, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

• Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

• Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

• Heureka Shopping, s.r.o. –  Pro účely hodnocení zašle sprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení e-shopu provozovatele.

• Seznam.cz, a.s., (Sklik, Zboží.cz) se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-registrace/

• Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem na Milady Horákové 13, 602 00 Brno,- Online chat- slouží pro komunikaci s návštěvníky webových stránek v reálném čase.

4.2     Příjemci osobních údajů klientů, zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4.3     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje klienty do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Informace o souborech cookies a jejich využívání společností Virgo Capital s.r.o. na stránce AllWineShop.eu

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie. Dále můžete vidět seznam souborů cookie, které jsou přiřazeny ke každé z kategorií a podrobné informace v prohlášení o souborech cookie.

5.1. Nutné soubory cookie

Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

5.2. Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

5.3 Marketingové cookies

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.

5.4 Ostatní cookies

Soubory cookie v této kategorii ještě nebyly zařazeny a jejich účel může být v tuto chvíli neznámý.

6. Práva subjektu údajů

6.1     Za podmínek stanovených v nařízení klient má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz  jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování ejho osobních údajů a dále právo na přenositelnost jeho osobních údajů.

6.2     Pokud by klient domníval(a), že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3     Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů klientů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů klientů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud klient chce uplatnit jeho zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás může kontaktovat na tel. čísle: +420 773 256 011, prostřednictvím e-mailu: info@allwineshop.eu, osobně nebo poštou na adrese sídla naší společnosti či na adrese: Virgo Capital s.r.o. (AllWineShop), Petržílkova 2589/19, 158 00 Praha 13.